Co je to Ásatrú?

Přeloženo z článku Stephena A. McNallena z roku 1995 s názvem What is Asatru?

Dlouho před příchodem křesťanství do severní Evropy zde lidé – naši předkové – měli svá vlastní náboženství. Jedním z nich bylo i Ásatrú. Praktikovali jej na území dnešní Skandinávie, Anglie, Německa, Francie, Nizozemí a dalších zemí. Ásatrú je původní a přirozenou vírou národů, které tyto oblasti obývaly. Continue reading “Co je to Ásatrú?” »

Hyge-Cræft: Práce s duší v severské tradici

Přeloženo z originálu „Hyge-Cræft: Working with the Soul in the Northern Tradition“ od Diany L. Paxson, který najdete zde: http://www.hrafnar.org/norse/hyge-craeft.html. Článek byl poprvé publikován v 28. vydání časopisu Idunna v roce 1995.

Podle Norské runové básně je člověk „rozšířením“ prachu. Z prachu tělo jistě stvořené je, ale literatura severu obsahuje plno odkazů právě na toto rozšíření – duchovní část či části člověka. Víra v nadfyzično je v severské tradici nejen jasně demonstrována, ale důkazy, i když útržkovité a často protikladné, naznačují ne-li existenci zapomenutého vysoce sofistikovaného modelu hug neboli duše, tak alespoň tradici poskytující základ pro analýzu doktríny o duši natolik bohaté a zajímavé, jakou se může pyšnit jakékoli jiné náboženství. Continue reading “Hyge-Cræft: Práce s duší v severské tradici” »

Nové místo

Vítejte na novém místě! Delší dobu plánované změny se konečně dočkaly realizace a většinu z nich už můžete vidět na vlastní oči. Jednou z hlavních úprav je rozdělení struktury na „běžné stránky“, tedy většinu původního obsahu, ke kterému se dostanete z horního menu, případně podmenu v pravém sloupci a články dostupné z hlavní stránky a pravého sloupce. V článcích budete nacházet zejména překlady zahraničních autorů a občas i má vlastní zamyšlení a poznatky. Pod články samozřejmě najdete možnost přidávat komentáře. Continue reading “Nové místo” »

Úvod do Ásatrú

Před méně než tisíci lety dospěli starší na Islandu k osudovému rozhodnutí. Pod politickým tlakem křesťanské Evropy a z potřeby mezinárodního obchodu Al-Thing (všesněm) oficiálně prohlásil Island křesťanskou zemí. Poslední zbytky severského pohanství, které se kdysi objevovalo po celé severní Evropě, v podstatě vymizely během několika málo století, ale mýty a legendy pohanských časů přežily a zažehly plamen víry u pozdějších generací. Přičiněním proslulého básníka Sveinbjorna Beinteinssona Island znovu prohlásil severské pohanství za své zákonné náboženství. Continue reading “Úvod do Ásatrú” »

Fakta podle Asatru Folk Assembly

Co je Ásatrú?

Dávno předtím než se dostalo křesťanství do severní Evropy, měli tamní lidé – naši předkové – svá vlastní náboženství. Jedním z nich je i Ásatrú, které bylo vyznáváno na uzemí nynější Skandinávie, Anglie, Německa, Francie, Holandska i v dalších zemích. Jde o původní a přirozené náboženství lidí, kteří žili na tomto území. Continue reading “Fakta podle Asatru Folk Assembly” »